Skład Rady

KUJAWSKO-POMORSKA RADA TERENOWA ds.  SPOŁECZNEJ READAPTACJI I POMOCY SKAZANYM

                                                                        - Skład osobowy -

 

PREZYDIUM   RADY :

 1. PRZEWODNICZĄCY RADY: SSO Mieczysław Oliwa - Prezes Sądu Okręgowego w Bydgoszczy;
 2. WICEPRZEWODNICZĄCY RADY: SSO Elżbieta Makolus- Przewodniczący III Wydziału Penitencjarnego i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń w Sprawach Karnych Sądu Okręgowego w Toruniu;
 3. SEKRETARZ RADY: Wojciech Kuźmicki – kurator specjalista, Kierownik  II Zespołu Wykonującego Orzeczenia w Sprawach Karnych w Sądzie Rejonowym we Włocławku;
 4. Jarosław Bittner – Prokurator Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy, Kierownik Działu Postępowania Sądowego;
 5. ppłk Małgorzata Gajdus-Ciborowska- zastępca Dyrektora Karnego nr 1 w Grudziądzu;
 6. Barbara Moraczewska- Wiceprezydent  Miasta Włocławka;
 7. podkom. Adam Kumkowski- specjalista Zespołu do Spraw Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy;
 8. Aleksandra Poeplau – pełnomocnik Wojewody Kujawsko-Pomorskiego ds. Osób Niepełnosprawnych i Rodziny w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy;

  POZOSTALI  CZŁONKOWIE RADY : 
                                                                                                
 9. Magdalena Daszkiewicz- Dyrektor Wydziału Zdrowia Kujawsko-Pomorskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Bydgoszczy;
 10. Renata Dębińska – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy;
 11. Dorota Hass – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej  Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy;
 12. mjr Monika Mazur – Kierownik Ośrodka Diagnostycznego Aresztu Śledczego w Bydgoszczy;
 13. por. Waldemar Bąk – p.o. Kierownik Działu Penitencjarnego Aresztu Śledczego w Toruniu;
 14. Anna Knapczyńska – Przewodniczący III Wydziału Penitencjarnego i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych Sądu Okręgowego we Włocławku ;
 15. mjr Hanna Korycka-Bryś- Kierownik Działu Terapeutycznego w Zakładzie Karnym w Potulicach;
 16. kpt. Tomasz Korytowski- Kierownik Działu Penitencjarnego Zakładu Karnego nr 2 w Grudziądzu
 17. SSO Ewa Kujawska –Loroch  - Zastępca  V Wydziału Penitencjarnego i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń w Sprawach Karnych Sądu Okręgowego w Bydgoszczy;
 18. Andrzej Madajewski- Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy;
 19. Marek Majchrowicz – Prokurator Prokuratury Okręgowej we Włocławku;
 20. mjr Paweł Makowski - Kierownik Działu Penitencjarnego Zakładu Karnego Bydgoszcz-Fordon;
 21. Marzena Mikołajczak – p.o. Kierownika Działu Sądowego Prokuratury Okręgowej w Toruniu;
 22. Izabela Miłoszewska – Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej w Urzędzie Miasta Toruniu;
 23. kpt. Anna Osińska – Kierownik Działu Penitencjarnego w Zakładzie Karnym we Włocławku;
 24. mjr Artur Przybysz – Zastępca Kierownika Działu Penitencjarnego w Zakładzie Karnym we Włocławku;
 25. Krystyna Sobczak – starszy wizytator Delegatury we Włocławku Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy;
 26. kpt. Adam Suchomski – Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Potulicach;
 27. Bogusława Szewczyk-Modrzejewska – Kierownik Oddziału Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej we Włocławku, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu;
 28. Paweł Urbański – Kurator Okręgowy w Sądzie Okręgowym we Włocławku;
 29. Włodzimierz  Zieliński – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu;
 30. mjr Jerzy Żurek – Dyrektor Zakładu Karnego w Koronowie;
 31. Rafał Łukomski – Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Bydgoszczy;
 32. Jolanta Parzych – Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Toruniu;     

Rejestr zmian dla: Skład Rady

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy we Włocławku
Wytworzył:
Magdalena Konopka
Opublikował:
Mariusz Graczyk
Dokument z dnia:
2017-10-27
Publikacja w dniu:
2017-10-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy we Włocławku
Wytworzył:
Magdalena Konopka
Opublikował:
Mariusz Graczyk
Dokument z dnia:
2017-10-26
Publikacja w dniu:
2017-10-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy we Włocławku
Wytworzył:
Magdalena Konopka
Opublikował:
Mariusz Graczyk
Dokument z dnia:
2017-07-19
Publikacja w dniu:
2017-07-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy we Włocławku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-06-23
Publikacja w dniu:
2017-06-23
Opis zmiany:
b/d