Sekcje

SEKCJA INFORMATYCZNA    - w ramach Oddziału Administracyjnego

lokalizacja: Budynek D pok. 1, ul. Wojska Polskiego 22, 87-800 Włocławek
Kliknij aby zobaczyć

godziny urzędowania: poniedziałek-piątek 7.30-15.30


 

Kierownik Sekcji - mgr inż. Zbigniew Alabrudziński

tel. 54 4222 535, e-mail: Kliknij aby zobaczyć

Administrator Systemu - mgr inż. Mariusz Graczyk

tel. 54 4222 535, e-mail: Kliknij aby zobaczyć


 

Zadania ogólne sekcji informatycznej

Wykonywanie prac administracyjnych i technicznych dotyczących sprzętu komputerowego oraz oprogramowania:

 1. Wdrażanie zakupionego lub otrzymanego z jednostek nadrzędnych sprzętu komputerowego i oprogramowania według posiadanych licencji.
 2. Administracja i utrzymywanie systemów informatycznych działających w Sądzie:systemu zwirtualizowanego środowiska serwerowego.
 • systemów informatycznych i portali wdrożonych w wydziałach i oddziałach.
 • systemów wspólnych: serwera poczty wewnętrznej, stron internetowych sądu i kont poczty elektronicznej.
 • utrzymanie ciągłości działania serwerowni, sprzętu komputerowego i urządzeń sieciowych.
 • administracja siecią komputerową i urządzeniami bezpieczeństwa sieciowego.

Czynności związane z bezpieczeństwem systemów:

 1. Wykonywanie zadań zawartych w Systemach Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji obowiązującym w sądzie.
 2. Wykonywanie zadań związanych z kontrolą zarządczą dotyczących okresowej oceny ryzyka funkcjonowania systemów informatycznych.

Czynności związane ze współpracą z innymi podmiotami, jednostkami wymiaru sprawiedliwości oraz z firmami zewnętrznymi - dostawcami systemów informatycznych:

 1. Współpraca w zakresie wdrożeń, wymiany informacji, przygotowania dokumentacji i ankiet wymaganych przez Ministerstwo Sprawiedliwości, Sąd Apelacyjny w Gdańsku, Biuro Koordynatora Krajowego ds. koordynacji wdrożeń systemów informatycznych w sądach powszechnych, Centrum Kompetencji i Informatyzacji Sądownictwa.
 2. Współpraca z pełnomocnikiem Koordynatora Krajowego ds. koordynacji wdrożeń systemów informatycznych w sądach powszechnych ustanowionym w Sądzie Okręgowym we Włocławku.

Inne zadania:

 1. Analizowanie potrzeb Sądu w zakresie implementacji nowych rozwiązań technologicznych w zakresie informatyzacji.
 2. Realizacja i wdrażanie projektów zewnętrznych dotyczących systemów informatycznych.
 3. Współpraca z Prezesem i Dyrektorem Sądu oraz kierownikami wydziałów merytorycznych i oddziałów sądu w zakresie rozwoju wdrożonych systemów informatycznych oraz zakupu, modernizacji sprzętu komputerowego i oprogramowania.
 4. Planowanie i realizacja zakupów informatycznych.
 5. Udział w pracach Komisji likwidacyjnych sprzętu komputerowego i oprogramowania.
 6. Udział w Komisjach ds. postępowania przetargowego na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania.

Rejestr zmian dla: Sekcje

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy we Włocławku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-09-27
Publikacja w dniu:
2017-09-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy we Włocławku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-09-27
Publikacja w dniu:
2017-09-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy we Włocławku
Wytworzył:
Magdalena Konopka
Opublikował:
Mariusz Graczyk
Dokument z dnia:
2017-07-19
Publikacja w dniu:
2017-07-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy we Włocławku
Wytworzył:
Magdalena Konopka
Opublikował:
Mariusz Graczyk
Dokument z dnia:
2017-07-19
Publikacja w dniu:
2017-07-19
Opis zmiany:
b/d