Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego we Włocławku przy Sądzie Okręgowym we Włocławku:

lokalizacja:

budynek "J" (wejście od ul. Kilińskiego przez Sąd Rejonowy)

czynny:

poniedziałek    9.00-18.00 
wtorek - piątek  8.00 - 15.00

kontakt

tel       54-422-25-31
fax      54-422-25-30

tel. kom.  693 717 512
 

Aby uzyskać informację z Krajowego Rejestru Karnego o osobie lub podmiocie zbiorowym należy wypełnić odpowiedni formularz: 

Za udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego pobiera się opłatę w wysokości:

  • 30 zł – za informację o osobie
  • 30 zł – za informację o podmiocie zbiorowym.

 Opłatę uiszcza się w jeden z następujących sposobów:

  • w formie znaków opłaty sądowej zakupionych w kasie sądu
  • na rachunek bankowy Ministerstwa Sprawiedliwości:

Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa
NBP O/O Warszawa

PL 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000

Narodowy Bank Polski
Oddział Okręgowy Warszawa
Plac Powstańców Warszawy 4
00-950 Warszawa

(SWIFT (kod BIC) NBPLPLPW dla przelewów zagranicznych)

  • W tytule przelewu należy wskazać imię i nazwisko osoby lub nazwę podmiotu zbiorowego, których dotyczyć ma informacja z Krajowego Rejestru Karnego oraz datę oznaczoną we wniosku lub zapytaniu jako data wystawienia.


Wnioski po opłaceniu można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty. W przypadku osobistego składania wniosku należy okazać dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.
 

Istnieje możliwość skierowania wniosku i uzyskania zaświadczenia w imieniu innej osoby. Należy jednak przedłożyć stosowne pełnomocnictwo lub upoważnienie od osoby, której dotyczy wniosek. Można upoważnić osobę fizyczną posiadającą zdolność do czynności prawnych. Udzielenia pełnomocnictwa, upoważnienia podlega opłacie i wynosi 17 zł, płatne gotówką w kasie organu podatkowego (urząd miasta/gminy) właściwego ze względu na miejsce złożenia dokumentu lub bezgotówkowo na rachunek tego organu. Do pełnomocnictwa należy dołączyć dowód wniesienia opłaty za pełnomocnictwo lub upoważnienie. Udzielenie pełnomocnictwa lub upoważnienia  członkowi najbliższej rodziny, tj. małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu jest zwolnione z opłaty skarbowej.(Dz.U z 2016r. poz. 1827)

Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego można uzyskać również drogą elektroniczną  - podstawowe informacje znajdują się na www.krk.ms.gov.pl, dostęp do e-KRK https://ems.ms.gov.pl. Koszt zaświadczenia uzyskanego drogą elektroniczną wynosi 20 zł.

Zachęcamy również Państwa do odwiedzenia strony Krajowego Rejestru Karnego z najczęściej zadawanymi pytaniami  - PYTANIA I ODPOWIEDZI https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-karny/pytania-i-odpowiedzi/

Rejestr zmian dla: Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy we Włocławku
Wytworzył:
Magdalena Konopka
Opublikował:
Mariusz Graczyk
Dokument z dnia:
2018-10-04
Publikacja w dniu:
2018-10-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy we Włocławku
Wytworzył:
Magdalena Konopka
Opublikował:
Mariusz Graczyk
Dokument z dnia:
2018-05-30
Publikacja w dniu:
2018-05-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy we Włocławku
Wytworzył:
Magdalena Konopka
Opublikował:
Mariusz Graczyk
Dokument z dnia:
2018-05-24
Publikacja w dniu:
2018-05-24
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy we Włocławku
Wytworzył:
Magdalena Konopka
Opublikował:
Mariusz Graczyk
Dokument z dnia:
2018-05-23
Publikacja w dniu:
2018-05-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy we Włocławku
Wytworzył:
Magdalena Konopka
Opublikował:
Mariusz Graczyk
Dokument z dnia:
2018-05-21
Publikacja w dniu:
2018-05-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy we Włocławku
Wytworzył:
Magdalena Konopka
Opublikował:
Mariusz Graczyk
Dokument z dnia:
2018-05-21
Publikacja w dniu:
2018-05-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy we Włocławku
Wytworzył:
Magdalena Konopka
Opublikował:
Mariusz Graczyk
Dokument z dnia:
2018-05-21
Publikacja w dniu:
2018-05-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy we Włocławku
Wytworzył:
Magdalena Konopka
Opublikował:
Mariusz Graczyk
Dokument z dnia:
2018-05-21
Publikacja w dniu:
2018-05-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy we Włocławku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Mariusz Graczyk
Dokument z dnia:
2018-05-21
Publikacja w dniu:
2018-05-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy we Włocławku
Wytworzył:
Magdalena Konopka
Opublikował:
Mariusz Graczyk
Dokument z dnia:
2017-07-19
Publikacja w dniu:
2017-07-19
Opis zmiany:
b/d