Poradnik dla obywateli będących stroną sporów transgranicznych w sprawach cywilnych Unii Europejskiej

„ W Unii Europejskiej obowiązuje system przepisów, które maja być pomocne dla obywateli uczestniczących w transgranicznych sprawach sądowych. Dotyczy t m.in nowych przepisów proceduralnych ,  upraszczających transgraniczne odzyskiwanie należności . Przepisy te oferują obywatelom i przedsiębiorcom w całej Unii Europejskiej środki do szybszego i skuteczniejszego rozwiązywania problemów o wymiarze transgranicznym , ułatwiając dochodzenie roszczeń przeciwko pozwanemu  z innego państwa członkowskiego.”


 Viviane Reding – Wiceprzewodnicząca

Sprawiedliwości, prawa podstawowe i obywatelstw

 

 

Zestaw tych przepisów został zawarty w „Poradniku dla obywateli będących stroną sporów transgranicznych w sprawach cywilnych Unii Europejskiej ".

„Poradnik dotyczy wyłącznie spraw cywilnych i handlowych .”

Więcej informacji na temat alternatywnych metod rozstrzygania sporów można znaleźć na stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adrgen_pl.htm

Więcej informacji na temat praw konsumentów w przypadku sporów transgranicznych można znaleźć na stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/consumers/index_en.htm

Europejski nakaz zapłaty ( rozporządzenie 1896/ 2003  ) – w tym postępowaniu stosuje się standardowe formularze są one dostępne we wszystkich językach UE na stronie internetowej europejskiego atlasu sądowniczego w sprawach cywilnych:

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/epo_filling_pl.htm

Europejskie postępowanie w sprawach drobnych roszczeń ( rozporządzenie 861/2007) – dotyczy transgranicznych roszczeń, których wartość nie przekracza 2 0000 EUR , z wyłączeniem odsetek

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/sc_filling_pl.htm

Ponadto informacje na temat sądownictwa cywilnego w Unii Europejskiej oraz procedur stosowanych w poszczególnych krajach są dostępne na stronach internetowych:

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_pl.htm

http://ec.europa.eu/civiljustice/homepage/homepage_ec_pl.htm

 

Powyższe informacje zostały opracowane w oparciu o  „Poradnik dla obywateli będących stroną sporów transgranicznych w sprawach cywilnych w Unii Europejskiej”  

 

Rejestr zmian dla: Poradnik dla obywateli będących stroną sporów transgranicznych w sprawach cywilnych Unii Europejskiej

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy we Włocławku
Wytworzył:
Magdalena Konopka
Opublikował:
Mariusz Graczyk
Dokument z dnia:
2017-07-19
Publikacja w dniu:
2017-07-19
Opis zmiany:
b/d