Materiały procesowe w sprawach zawisłych przed Trybunałem Konstytucyjnym

W celu zapewnienia osobom i podmiotom zainteresowanym dostępnością do podstawowych materiałów procesowych w sprawach zawisłych przed Trybunałem ,od września 2011 r.  na stronie internetowej Trybunału Konstytucyjnego- www.trybunal.gov.pl - zamieszczone zostały następujące dokumenty:

- wnioski uprawnionych podmiotów o kontrolę konstytucyjną
- skargi konstytucyjne
- pytania prawne sądów
- stanowiska uczestników postępowania w poszczególnych sprawach

Pisma procesowe zamieszczone zostaną w formie kopii elektronicznej w zakładkach:
- sprawy w Trybunale- zgodnie z sygnaturą w miarę wpływu pism procesowych, 
-
wokanda oraz komunikaty prasowe - w przypadku wyznaczenia terminu rozprawy przed Trybunałem

Konstytucyjnym w danej sprawie.

Pisma udostępniane w pierwszej kolejności będą w sprawach w których wyznaczony został termin rozprawy , a następnie w sprawach ,które wpłynęły do Trybunału w 2011 r., kolejno zaś w pozostałych sprawach.

Rejestr zmian dla: Materiały procesowe w sprawach zawisłych przed Trybunałem Konstytucyjnym

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy we Włocławku
Wytworzył:
Magdalena Konopka
Opublikował:
Mariusz Graczyk
Dokument z dnia:
2017-07-19
Publikacja w dniu:
2017-07-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy we Włocławku
Wytworzył:
Magdalena Konopka
Opublikował:
Mariusz Graczyk
Dokument z dnia:
2017-07-19
Publikacja w dniu:
2017-07-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy we Włocławku
Wytworzył:
Magdalena Konopka
Opublikował:
Mariusz Graczyk
Dokument z dnia:
2017-07-19
Publikacja w dniu:
2017-07-19
Opis zmiany:
b/d