Lekarze sądowi

Sąd Okręgowy we Włocławku poszukuje kandydatów  spośród  lekarzy na  lekarza sądowego.

Osoby pełniące funkcję biegłego sądowego w okręgu Sądu Okręgowego we Włocławku z dziedziny medycyna mają  możliwość  pełnienia również  funkcji lekarza sądowego.

Zgodnie z Ustawą o lekarzu sądowym z dnia 15 czerwca 2007r. (Dz.U. Nr 123,poz.849 ze zm.) lekarzem sądowym może zostać lekarz, który spełnia następujące warunki:

1/ ma prawo wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2/ ma pełną zdolność do czynności prawnych;

3/ nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

4/ ma nieposzlakowaną opinię;

5/ uzyskał rekomendację okręgowej rady lekarskiej;

6/ ma tytuł specjalisty lub specjalizację I lub II stopnia.

Ponadto powołana Ustawa reguluje tryb powoływania, utratę prawa do wykonywania czynności lekarza sądowego, zasady wykonywania czynności lekarza sądowego oraz zasady finansowania wystawiania zaświadczeń.

Wszelkie informacje można uzyskać  w  Oddziale Administracyjnym Sądu Okręgowego we Włocławku przy ul. Wojska Polskiego 22  - pokój  nr 15  lub  telefonicznie nr   tel. 54  42 22 510.

 

Wykaz lekarzy sądowych dla obszaru właściwości Sądu Okręgowego we Włocławku

 

Rejestr zmian dla: Lekarze sądowi

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy we Włocławku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-09-08
Publikacja w dniu:
2017-09-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy we Włocławku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-09-08
Publikacja w dniu:
2017-09-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy we Włocławku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-09-08
Publikacja w dniu:
2017-09-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy we Włocławku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Mariusz Graczyk
Dokument z dnia:
2017-07-25
Publikacja w dniu:
2017-07-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy we Włocławku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Mariusz Graczyk
Dokument z dnia:
2017-07-25
Publikacja w dniu:
2017-07-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy we Włocławku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Mariusz Graczyk
Dokument z dnia:
2017-07-25
Publikacja w dniu:
2017-07-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy we Włocławku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Mariusz Graczyk
Dokument z dnia:
2017-07-24
Publikacja w dniu:
2017-07-24
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy we Włocławku
Wytworzył:
Magdalena Konopka
Opublikował:
Mariusz Graczyk
Dokument z dnia:
2017-07-19
Publikacja w dniu:
2017-07-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy we Włocławku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Mariusz Graczyk
Dokument z dnia:
2017-06-23
Publikacja w dniu:
2017-06-23
Opis zmiany:
b/d