II Wydział Karny

Informacje:

Wydział  rozpoznaje  sprawy I i II instancyjne.

W sekretariacie prowadzi się następujące urządzenia ewidencyjne:

 • Repertorium K – dla spraw, w których akt oskarżenia wniesiono do Sądu, oraz sprawy w przedmiocie wydania wyroku łącznego,
 • Wykazy: Ko, Kop, Wp, Wo, D, Ar, Zpk,Kp
 • Skorowidze alfabetyczne,
 • Kontrolki – Wab, Du, wysłanych akt i kontrolka terminowego sporządzania uzasadnień,
 • Księga przechowywanych przedmiotów

Pisma wpływające do Sądu opatrzone są prezentatą z liczbą załączników i podpisem osoby przyjmującej pismo przez Biuro Podawcze i przekazywane do Wydziału.

Kierownik sekretariatu przedstawia wpływające pismo Przewodniczącej Wydziału, która wydaje zarządzenie co do sposobu załatwienia pisma (rejestracja spraw we właściwym repertorium).

Sprawy rozpoznawane są na rozprawach oraz posiedzeniach niejawnych.

Interesanci przyjmowani są przez kierownika sekretariatu lub wyznaczonych przez niego pracowników.we wszystkie dni tygodnia w godzinach

od godziny  8.00 do 14.00

oraz w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 18.00 

Zezwolenia na widzenia z osobami pozbawionymi wolności wydawane są w

poniedziałek  w godzinach od 10.00 do 14.00.

tel .54 422 25 04

faks 54 411 62 06

mail: Kliknij aby zobaczyć

 

W Wydziale II Karnym wyodrębniona została Sekcja Odwoławcza.

W sekretariacie prowadzi się następujące urządzenia ewidencyjne:

 • Repertorium Ka – dla spraw, w których wniesiono apelację od wyroków Sądów   Rejonowych,
 • Repertorium Kz, Kz1, Waz, Waz1
 • Skorowidze alfabetyczne,
 • Kontrolki – Wab wysłanych akt, i kontrolka terminowego sporządzania uzasadnień;
 • Wykaz - WKK

 

Pisma wpływające do Sądu opatrzone są prezentatą z liczbą załączników i podpisem osoby przyjmującej pismo przez Biuro Podawcze i przekazywane do Wydziału. Kierownik sekretariatu przedstawia wpływające pismo Kierownikowi Sekcji, która wydaje zarządzenie, co do sposobu załatwienia pisma (rejestracja spraw we właściwym repertorium).

Interesanci przyjmowani są we wszystkie dni tygodnia w godzinach od godziny  8.00 do 14.00 oraz w poniedziałki w godzinach od 8.00 – 180.0 przez kierownika sekretariatu lub wyznaczonych przez niego pracowników.

Zezwolenia na widzenia z osobami pozbawionymi wolności wydawane są

w poniedziałki w godzinach 8.00 – 18.00.

 tel 54 422 25 03

faks 54 411 62 06

mail:  Kliknij aby zobaczyć

 Kierownik Sekcji Odwoławczej II Wydziału Karnego

p.o SSO Wojciech Przybysz

Kierownik Sekretariatu Joanna Rychter

Przewodniczący Wydziału   

SSO Przemysław Wileniec


Kierownik Sekretariatu

Monika Osińska

Godziny przyjmowania interesantów:

poniedziałek : od 8:00 do 18:00
wtorek – piątek : od 8:00 do 15:00

 


Telefon: 54 42 22 504,fax. 54 411 62 06
 E-mail:w.karny@wloclawek.so.gov.pl

 

Lokalizacja:                                                  
ul. Wojska Polskiego 22
87-800 Włocławek
Budynek E Pokój: 3

 


 

W ramach II Wydziału Karnego została utworzona Sekcja Odwoławcza

Do właściwości rzeczowej Sekcji Odwoławczej  należy rozpoznawanie:

 

 • apelacji i zażaleń w sprawach karnych składanych na orzeczenia Sądów Rejonowych w Aleksandrowie Kujawskim ,Lipnie, Radziejowie ,Rypinie i Włocławku
 • odwołań w sprawach rozpoznawanych w postępowaniu wykroczeniowym od orzeczeń Sadów Rejonowych w Aleksandrowie Kujawskim, Lipnie ,Radziejowie, Rypinie i Włocławku
 • o ułaskawienie
 • skarg na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez zbędnej zwłoki
 • wnioski o wznowienie postępowania ( w sprawach zakończonych wyrokiem Sądu Rejonowego) 


Kierownik Sekretariatu

Joanna Rychter

Godziny urzędowania:

poniedziałek : od 8:00 do 18:00
wtorek – piątek : od 8:00 do 15:00

 


Telefon: 54 42 22 503
 E-mail:w.karnyodwolawczy@wloclawek.so.gov.pl

 faks 54 411 62 06

Lokalizacja:                                                  
ul. Wojska Polskiego 22
87-800 Włocławek
Budynek E Pokój: 4

 

Informacje:

Od dnia 1 grudnia 2018 roku tworzy się sekcję ds. penitencjarnych i nadzoru nad wykonywaniem orzeczeń karnych w ramach II Wydziału Karnego Sadu Okręgowego we Włocławku w miejsce znoszonego III Wydziału Penitencjarnego i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych tego Sądu.

Do właściwości rzeczowej Sekcji ds. Penitencjarnych i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń należy rozpoznawanie:

 • spraw penitencjarnych tj. wnioski, prośby, skargi skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym we Włocławku
 • nadzór nad sądowym postępowaniem wykonawczym z zakresu prawa karnego

 

Kierownik Sekcji ds. Penitencjarnych i Nadzoru

nad Wykonaniem Orzeczeń

SSO Anna Knapczyńska


Kierownik Sekretariatu

Ewa Borkowska

Godziny przyjmowania interesantów:


poniedziałek : od 8:00 do 18:00
wtorek – piątek : od 8:00 do 15:00

 


Telefon: 54 42 22 566
E-mail:w.penitencjarny@wloclawek.so.gov.pl

                     

      

Lokalizacja:                                                  
ul. Wojska Polskiego 22
87-800 Włocławek
Budynek E Pokój: 5

Informacje archiwalne:

Zmiana siedziby I Wydziału Cywilnego i III Wydziału Penitencjarnegootwiera się w nowym oknie

Informacja dla interesantów III Wydziału Penitencjarnego i Nadzoru Nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych.otwiera się w nowym oknie

Zarządzenie nr. 25/2017 w sprawie zmiany siedziby I Wydziału Cywilnego i III Wydziału Penitencjarnego.otwiera się w nowym oknie


Rejestr zmian dla: II Wydział Karny

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy we Włocławku
Wytworzył:
Magdalena Konopka
Opublikował:
Mariusz Graczyk
Dokument z dnia:
2018-12-07
Publikacja w dniu:
2018-12-07
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy we Włocławku
Wytworzył:
Mariusz Graczyk
Opublikował:
Mariusz Graczyk
Dokument z dnia:
2018-01-10
Publikacja w dniu:
2018-01-10
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy we Włocławku
Wytworzył:
Magdalena Konopka
Opublikował:
Mariusz Graczyk
Dokument z dnia:
2017-11-06
Publikacja w dniu:
2017-11-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy we Włocławku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-06-23
Publikacja w dniu:
2017-06-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy we Włocławku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-06-23
Publikacja w dniu:
2017-06-23
Opis zmiany:
b/d