I Wydział Cywilny

Informacje:

Zmiana siedziby I Wydziału Cywilnego i III Wydziału Penitencjarnego

Zarządzenie nr. 25/2017 w sprawie zmiany siedziby I Wydziału Cywilnego i III Wydziału Penitencjarnego.

Informacja dla interesantów dotycząca zmiany struktury organizacyjnej Sądu Okręgowego we Włocławku i zmiany siedziby I Wydziału Cywilnego

 

Do właściwości rzeczowej I wydziału Cywilnego należy rozpoznawanie :
w I instancji  spraw z zakresu prawa cywilnego( z wyłączeniem spraw rodzinnych i gospodarczych w których wartość przedmiotu sporu przekracza kwotę 75 000 zł) o :

 • prawa majątkowe i łącznie z nimi dochodzone roszczenia majątkowe
 • ochronę praw autorskich i pokrewnych, jak również dotyczących wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych oraz o ochronę  innych praw na dobrach niematerialnych
 • w postępowaniu nakazowym i upominawczym -oprócz spraw o naruszenie posiadania oraz spraw o naruszenie posiadania a także spraw o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, -roszczenia wynikające z prawa prasowego
 • rejestracje tytułów prasowych
 • wydanie orzeczenia zastępującego uchwałę o podziale spółdzielni , a także o uchylenie , stwierdzenie nieważności albo ustalenie nieistnienia uchwał organów osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną
 • nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu pochodzącemu od sądu okręgowego orzekającego w sprawach cywilnych jako sad pierwszej instancji
 • uznanie orzeczenia sądu zagranicznego, stwierdzenia wykonalności orzeczenia sądu zagranicznego oraz nadanie takiemu orzeczeniu klauzuli wykonalności
 • wyłączenie sędziego sądu rejonowego ,jeżeli sąd w którym sprawa się toczy nie może wydać postanowienia z powodu braków dostatecznej liczby sędziów
 • rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa, zniesienie separacji
 • ubezwłasnowolnienie, zmianę ubezwłasnowolnienia i uchylenie ubezwłasnowolnienia
 • uznawanie orzeczeń sądów zagranicznych w sprawach rodzinnych
 • spraw według przepisów o procesie ( np. o wyznaczenie sądu , wyłączenie sędziego)

w II instancji :

 • apelacji i zażaleń składanych na orzeczenia Sądów Rejonowych w Aleksandrowie Kujawskim, Lipnie, i Włocławku Rypinie i Radziejowie skarg na naruszenie prawa strony do rozpoznania
 • sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki
 • skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia sądu
 • skarg na orzeczenia arbitrów w sprawach zamówień publicznych, gdy te nie mają charakteru gospodarczego
 • apelacji i zażaleń składanych w wydziałach rodzinnych i nieletnich  na orzeczenia Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim, Lipnie, Radziejowie, Rypinie oraz Włocławku
 • skarg na naruszenie prawa strony do rozpoznawania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki
 • skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia Sądu

 


 

Przewodniczący Wydziału

Z-ca Przewodniczącej Wydziału 

SSO Lucyna Samolińska

SSO Aneta Sudomir-Koc


Kierownik Sekretariatu

Alicja Rubiecka

Godziny przyjmowania interesantów:


poniedziałek : od 8:00 do 18:00
wtorek – piątek : od 8:00 do 15:00

 


Telefony:
54 412 0 380
faks 54 411 85 75
E-mail:w.cywilny@wloclawek.so.gov.pl

                     

      

Lokalizacja:                                                  
ul. Długa 65
87-800 Włocławek
Budynek L Pokój:8

Rejestr zmian dla: I Wydział Cywilny

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy we Włocławku
Wytworzył:
Magdalena Konopka
Opublikował:
Mariusz Graczyk
Dokument z dnia:
2018-07-27
Publikacja w dniu:
2018-07-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy we Włocławku
Wytworzył:
Mariusz Graczyk
Opublikował:
Mariusz Graczyk
Dokument z dnia:
2018-02-05
Publikacja w dniu:
2018-02-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy we Włocławku
Wytworzył:
Mariusz Graczyk
Opublikował:
Mariusz Graczyk
Dokument z dnia:
2018-01-10
Publikacja w dniu:
2018-01-10
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy we Włocławku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-01-02
Publikacja w dniu:
2018-01-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy we Włocławku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-01-02
Publikacja w dniu:
2018-01-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy we Włocławku
Wytworzył:
Magdalena Konopka
Opublikował:
Mariusz Graczyk
Dokument z dnia:
2017-12-31
Publikacja w dniu:
2017-12-31
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy we Włocławku
Wytworzył:
Magdalena Konopka
Opublikował:
Mariusz Graczyk
Dokument z dnia:
2017-11-06
Publikacja w dniu:
2017-11-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy we Włocławku
Wytworzył:
Magdalena Konopka
Opublikował:
Mariusz Graczyk
Dokument z dnia:
2017-07-19
Publikacja w dniu:
2017-07-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy we Włocławku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-06-23
Publikacja w dniu:
2017-06-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy we Włocławku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-06-23
Publikacja w dniu:
2017-06-23
Opis zmiany:
b/d