Edukacja Prawna

Edukacja prawna jest procesem ustawicznym, prowadzonym wobec obywateli w każdym wieku. Edukacja młodzieży szkolnej obejmuje wiedzę na temat  podstawowych praw oraz obowiązków, funkcjonowania profilaktyki i zwalczania przestępstw a także funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Ma ona na celu zapobieganie wykluczeniu prawnemu w dorosłym życiu oraz uwrażliwieniu na potrzebę zachowania porządku prawnego.

Szczególną wartość w edukacji prawnej mają metody aktywizujące oraz zajęcia praktyczne poruszające zagadnienia prawne. Pozwalają one uczniom skonfrontować ich dotychczasowe doświadczenie i poglądy z uniwersalnymi wartościami oraz literą prawa. To wyposaża ich w wiedzę i kształtuje umiejętność rozwiązywania problemów.
 
Ministerstwo Sprawiedliwości, sądy oraz prokuratury wszystkich szczebli a także reprezentanci poszczególnych zawodów prawniczych są naturalnym partnerem szkół oraz innych instytucji zajmujących się edukacją i wychowaniem w dziele edukacji prawnej.
 
 

Sąd Okręgowy we Włocławku oraz Sądy Rejonowe okręgu włocławskiego włączyły się w realizację przedsięwzięcia edukacji prawnej młodzieży. Działanie skierowane są na zapoznanie młodzieży z prawnymi konsekwencjami czynów zabronionych, nawet pozornie błahych, organizację i funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, prawami ofiar.

Celem programu jest:

-        zwiększenie świadomości prawnej wśród uczniów szkół gimnazjalnych i średnich;

-        upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach z jakimi młodzi ludzie mogą się spotkać w codziennym życiu;

-        kształtowanie świadomości i wiedzy uczniów na temat wymiaru sprawiedliwości.

 

Proponowana formą edukacji jest lekcja wychowawcza w sądzie, co umożliwi uczniom bezpośredni udział w rozprawie sądowej.

            W związku z powyższym Sąd Okręgowy we Włocławku informuje o możliwości składania przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych wniosków o:

-        umożliwienie zwiedzania budynku sądu połączonego z krótką prelekcją na temat funkcjonowania sądu;

-        umożliwienie uczestnictwa w rozprawach sądowych w sprawach karnych w charakterze publiczności (połączonego ewentualnie ze spotkaniem z sędzią);

-        umożliwienie udostępnienia sali rozpraw na symulację rozprawy przygotowaną w ramach lekcji wiedzy o społeczeństwie wraz z krótką prelekcją sędziego dotyczącą zagadnień prawnych, których dotyczyć będzie sprawa;

-        zorganizowanie spotkania z udziałem sędziego na terenie placówki edukacyjnej, mającego na celu przybliżenie młodzieży zasad funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości i metodyki pracy sędziego.

 W celu zgłoszenia szkoły zainteresowanej udziałem młodzieży w spotkaniach edukacyjnych należy przesłać wniosek zgłoszeniowy skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego we Włocławku, ul. Wojska Polskiego 22, 87-800 Włocławek.

Wniosek powinien zawierać następujące informacje:

-        wskazanie celu (zwiedzanie budynku, udział, w rozprawie itp.);

-        wskazanie terminu (miesiąc, ewentualnie dzień);

-        wskazanie ilości i wieku uczestników;

-        podanie danych osoby do kontaktu ze strony szkoły lub placówki oświatowej.

 

WZÓR WNIOSKU


SĄD OKRĘGOWY WE WŁOCŁAWKU

 
SĄD  REJONOWY  WE WŁOCŁAWKU
 • W dniu 25  października 2018 r. Sąd odwiedzili uczniowie klasy II i III Szkoły Podstawowej w Wieńcu. Klasy brały udział w pokazowej rozprawie sądowej.

 • W dniu 6 listopada 2018 r. Szkoła Podstawowa nr 14 we Włocławku brała udział w pokazowej rozprawie sądowej.

 • W dniu 6 grudnia 2018 r. klasa VI ze Szkoły Podstawowej nr 22 we Włocławku brała udział w pokazowej rozprawie sądowej.

 • W dniu 8 stycznia 2019 r. SSR J. Konopka wziął udział w charakterze prelegenta w lekcji wiedzy o społeczeństwie w klasie VIII Szkoły Podstawowej nr 14 we Włocławku.

 • W dniu 9 stycznia 2019 r. SSR J. Konopka wziął udział w lekcji wiedzy o społeczeństwie w III Liceum Ogólnokształcącym we Włocławku, w czasie której przeprowadzono symulację rozprawy karnej.

 • Sądownictwo bliższe obywatelowi edycja II PROGRAM

 • W dniu 10 października  2017 r. Sąd Rejonowy we Włocławku odwiedzili uczniowie III klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej we Włocławku. Licealiści  uczestniczyli w rozprawach karnych, które toczyły się w tym dniu przez Sądem.

 • W odpowiedzi na wnioski szkół w trakcie roku, zapraszane były dzieci i młodzież na obserwację rozpraw sądowych w roli publiczności zarówno w sprawach karnych jak i cywilnych (10 października 2017r. – III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej, 28 grudnia 2017r. – Zespół Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku) lub w porozumieniu z sędziami przeprowadzane były symulowane rozprawy (Zespół Szkół Chemicznych we Włocławku – symulacja rozprawy cywilnej, Przedszkole nr 12 we Włocławku – adaptacja bajki o Czerwonym Kapturku w formie rozprawy karnej).

 • W dniu 5 czerwca 2018 r. Sąd odwiedzili uczniowie Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. Jana Długosza, którzy uczestniczyli w rozprawie karnej, która toczyła się w tym dniu przez Sądem.

 • W dniu 7 czerwca 2018 r. Sąd odwiedzili uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej we Włocławku. Licealiści uczestniczyli w rozprawie karnej, która toczyła się w tym dniu przez Sądem.

 SĄD REJONOWY  W  ALEKSANDROWIE  KUJAWSKI

 • w dniu 11 lutego 2019  r. Sąd odwiedzili uczniowie III klas Publicznego Gimnazjum w Bądkowie. Gimnazjaliści uczestniczyli w rozprawach karnych, które toczyły się w tym dniu przed Sądem.
 • w dniu 18 maja 2017 r. Sąd odwiedzili uczniowie III klasy Gimnazjum Zespołu Szkół w Nieszawie. Gimnazjaliści uczestniczyli w rozprawach karnych, które toczyły się w tym dniu przez Sądem.
 • w dniu 31 maja 2017 r. Sąd odwiedzili uczniowie II i III klasy Gimnazjum Zespołu Szkół w Raciążku. Gimnazjaliści uczestniczyli w rozprawach karnych, które toczyły się w tym dniu przez Sądem.
 • w dniu 1 czerwca 2017 r. Sąd odwiedzili uczniowie III klasy Gimnazjum w Bądkowie. Gimnazjaliści uczestniczyli w rozprawach karnych, które toczyły się w tym dniu przez Sądem.
 • w dniu 14 czerwca 2017 r. Sąd odwiedzili uczniowie III klasy Gimnazjum w Bądkowie. Gimnazjaliści uczestniczyli w rozprawach karnych, które toczyły się w tym dniu przez Sądem.
 • w dniu 21 czerwca 2017 r. Sąd odwiedzili uczniowie III klasy Gimnazjum w Aleksandrowie Kujawskim. Gimnazjaliści uczestniczyli w rozprawach karnych, które toczyły się w tym dniu przez Sądem.
 • W dniu 17 maja 2018 r. Sąd odwiedzili uczniowie III klas Gimnazjum w Bądkowie. Gimnazjaliści uczestniczyli w rozprawach karnych, które toczyły się w tym dniu przez Sądem.
 • W dniu 13 czerwca 2018 r. Sąd odwiedzili uczniowie III klas Gimnazjum w Bądkowie. Gimnazjaliści uczestniczyli w rozprawach karnych, które toczyły się w tym dniu przez Sądem.
 • W dniu 18 czerwca 2018 r. Sąd odwiedzili uczniowie III klas Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Lotników Polskich w Aleksandrowie Kujawskim. Gimnazjaliści uczestniczyli w rozprawach karnych, które toczyły się w tym dniu przez Sądem.
 • W dniu 23 maja 2018 r. Sąd odwiedzili uczniowie III klas Gimnazjum w Bądkowie. Gimnazjaliści uczestniczyli w rozprawach karnych, które toczyły się w tym dniu przez Sądem.

SĄD REJONOWY W LIPNIE

 • w dniu 07.11.2017 r. kuratorzy zawodowi z Sądu Rejonowego w Lipnie poprowadzili zajęcia z uczniami klas II Gimnazjum nt. „Odpowiedzialność karna za wykorzystywanie systemu teleinformatycznego lub sieci telekomunikacyjnej w celu popełnienia przestępstwa, przez tworzenie publicznie treści pornograficznych, stalking”.

SĄD REJONOWY W RYPINIE

 • W dniu 4 grudnia 2018 r. Sąd Rejonowy w Rypinie odwiedziła III klasa Gimnazjum. Spotkanie w sali rozpraw poprowadziła Pani Prezes Sądu Rejonowego w Rypinie.

 • W dniu 26 lutego 2019 r. Sąd Rejonowy w Rypinie odwiedziła I klasa Liceum Ogólnokształcącego.  Spotkanie w sali rozpraw poprowadziła Pani Prezes Sądu Rejonowego w Rypinie.

 • W dniu 27 kwietnia 2017 roku klasa II Pb z Zespołu Szkół w Rypinie odwiedziła Sąd Rejonowy w Rypinie. Spotkanie w sali rozpraw poprowadziła Pani Prezes Sądu Rejonowego w Rypinie. Pani Sędzia opowiedziała o strukturze organizacyjnej sądu o przebiegu rozpraw, a także roli poszczególnych osób w nich uczestniczących, zaprezentowała strój sędziego tzw. togę. Odpowiedziała również na wiele pytań m.in. czym kierowała się przy wyborze studiów, ile lat trwała droga do zdobycia zawodu i o nieustannym pogłębianiu wiedzy w zakresie prawa, które ciągle się zmienia. Gimnazjaliści dowiedzieli się o odpowiedzialności związanej z pracą sędziego.

 • W dniu 14 czerwca 2017 roku Wokalna grupa dziecięca Korniki z Rypina za zgodą Prezesa Sądu nagrywała cześć scen do videoklipu do utworu „Zajęcia dodatkowe”. Młodzież odgrywała scenkę z przebiegu rozprawy sądowej. Edukacja poprzez zabawę.

 • W dniu 16 listopada 2017 roku w ramach zaplanowanej współpracy ze środowiskiem lokalnym, przy okazji omawiania poszczególnych zawodów, ich przedstawicieli i charakteru ich pracy do Sąd odwiedziły przedszkolaki. Dzieci zwiedziły budynek sądu, poszczególne pomieszczenia i sale rozpraw, mogły porozmawiać z sędzią, obejrzeć strój sędziowski, uzyskać odpowiedź na nurtujące pytania. Atrakcją dla dzieci była możliwość zasiadania na poszczególnych miejscach w sali rozpraw. Wizyta w sądzie stała się także inspiracją odbywających się w przedszkolu zabaw tematycznych.

SĄD REJONOWY W RADZIEJOWIE

 • W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Radziejowie:

Maj 2018 roku – spotkanie kuratora zawodowego Sądu Rejonowego w Radziejowie z rodzicami uczniów upośledzonych umysłowo na temat „Ubezwłasnowolnienie częściowe i całkowite”

Październik 2018 roku - spotkanie kuratora zawodowego Sadu Rejonowego w Radziejowie z uczniami klas VI, VII i VIII nt. „Demoralizacja i odpowiedzialność karna nieletnich – UPN”’

Październik 2018 roku - spotkanie kuratora zawodowego Sądu Rejonowego w Radziejowie z rodzicami uczniów nt. „Obowiązki rodzica wobec małoletniego dziecka wynikające z KRO”

Styczeń 2019 roku - spotkanie kuratora zawodowego Sadu Rejonowego w Radziejowie z uczniami klas VI, VII i VIII nt. „Przemoc wobec rówieśników i odpowiedzialność karna wynikająca z UPN”

 • W Publicznej Szkole Podstawowej w Piotrkowie Kujawskim:

Luty 2018 - spotkanie kuratora zawodowego Sadu Rejonowego w Radziejowie z uczniami klas VI nt. „Przemoc wobec rówieśników i odpowiedzialność karna wynikająca z UPN”

Listopad 2018 - spotkanie kuratora zawodowego Sadu Rejonowego w Radziejowie z uczniami nt. „Demoralizacja i odpowiedzialność karna nieletnich – UPN”’

Luty 2019 - spotkanie kuratora zawodowego Sadu Rejonowego w Radziejowie z uczniami klas VI, VII i VIII oraz III gimnazjum nt. ”Prawa i obowiązki ucznia, przejawy demoralizacji, bezpieczne korzystanie z Internetu i odpowiedzialność karna nieletnich – KRO i UPN”

 • W Publicznej Szkole Podstawowej w Dąbołęce:

Kwiecień 2019 - spotkanie kuratora zawodowego Sadu Rejonowego w Radziejowie z uczniami klas VI, VII i VIII nt. ”Prawa i obowiązki ucznia, przejawy demoralizacji, bezpieczne korzystanie z Internetu i odpowiedzialność karna nieletnich – KRO i UPN”


Rejestr zmian dla: Edukacja Prawna

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy we Włocławku
Wytworzył:
Magdalena Konopka
Opublikował:
Mariusz Graczyk
Dokument z dnia:
2019-05-10
Publikacja w dniu:
2019-05-10
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy we Włocławku
Wytworzył:
Magdalena Konopka
Opublikował:
Mariusz Graczyk
Dokument z dnia:
2019-04-18
Publikacja w dniu:
2019-04-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy we Włocławku
Wytworzył:
Magdalena Konopka
Opublikował:
Mariusz Graczyk
Dokument z dnia:
2019-04-18
Publikacja w dniu:
2019-04-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy we Włocławku
Wytworzył:
Magdalena Konopka
Opublikował:
Mariusz Graczyk
Dokument z dnia:
2019-04-02
Publikacja w dniu:
2019-04-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy we Włocławku
Wytworzył:
Magdalena Konopka
Opublikował:
Mariusz Graczyk
Dokument z dnia:
2019-04-02
Publikacja w dniu:
2019-04-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy we Włocławku
Wytworzył:
Magdalena Konopka
Opublikował:
Mariusz Graczyk
Dokument z dnia:
2019-04-02
Publikacja w dniu:
2019-04-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy we Włocławku
Wytworzył:
Magdalena Konopka
Opublikował:
Mariusz Graczyk
Dokument z dnia:
2019-03-18
Publikacja w dniu:
2019-03-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy we Włocławku
Wytworzył:
Magdalena Konopka
Opublikował:
Mariusz Graczyk
Dokument z dnia:
2019-03-18
Publikacja w dniu:
2019-03-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy we Włocławku
Wytworzył:
Magdalena Konopka
Opublikował:
Mariusz Graczyk
Dokument z dnia:
2019-02-18
Publikacja w dniu:
2019-02-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy we Włocławku
Wytworzył:
Magdalena Konopka
Opublikował:
Mariusz Graczyk
Dokument z dnia:
2019-02-18
Publikacja w dniu:
2019-02-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy we Włocławku
Wytworzył:
Magdalena Konopka
Opublikował:
Mariusz Graczyk
Dokument z dnia:
2019-01-16
Publikacja w dniu:
2019-01-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy we Włocławku
Wytworzył:
Magdalena Konopka
Opublikował:
Mariusz Graczyk
Dokument z dnia:
2019-01-15
Publikacja w dniu:
2019-01-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy we Włocławku
Wytworzył:
Magdalena Konopka
Opublikował:
Mariusz Graczyk
Dokument z dnia:
2019-01-15
Publikacja w dniu:
2019-01-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy we Włocławku
Wytworzył:
Magdalena Konopka
Opublikował:
Mariusz Graczyk
Dokument z dnia:
2018-06-21
Publikacja w dniu:
2018-06-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy we Włocławku
Wytworzył:
Magdalena Konopka
Opublikował:
Mariusz Graczyk
Dokument z dnia:
2018-06-21
Publikacja w dniu:
2018-06-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy we Włocławku
Wytworzył:
Magdalena Konopka
Opublikował:
Mariusz Graczyk
Dokument z dnia:
2018-03-21
Publikacja w dniu:
2018-03-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy we Włocławku
Wytworzył:
Magdalena Konopka
Opublikował:
Mariusz Graczyk
Dokument z dnia:
2018-03-21
Publikacja w dniu:
2018-03-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy we Włocławku
Wytworzył:
Magdalena Konopka
Opublikował:
Mariusz Graczyk
Dokument z dnia:
2018-03-21
Publikacja w dniu:
2018-03-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy we Włocławku
Wytworzył:
Magdalena Konopka
Opublikował:
Mariusz Graczyk
Dokument z dnia:
2018-03-21
Publikacja w dniu:
2018-03-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy we Włocławku
Wytworzył:
Magdalena Konopka
Opublikował:
Mariusz Graczyk
Dokument z dnia:
2018-03-21
Publikacja w dniu:
2018-03-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy we Włocławku
Wytworzył:
Magdalena Konopka
Opublikował:
Mariusz Graczyk
Dokument z dnia:
2018-03-21
Publikacja w dniu:
2018-03-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy we Włocławku
Wytworzył:
Magdalena Konopka
Opublikował:
Mariusz Graczyk
Dokument z dnia:
2018-03-21
Publikacja w dniu:
2018-03-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy we Włocławku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Mariusz Graczyk
Dokument z dnia:
2018-03-09
Publikacja w dniu:
2018-03-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy we Włocławku
Wytworzył:
Magdalena Konopka
Opublikował:
Mariusz Graczyk
Dokument z dnia:
2018-03-09
Publikacja w dniu:
2018-03-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy we Włocławku
Wytworzył:
Magdalena Konopka
Opublikował:
Mariusz Graczyk
Dokument z dnia:
2017-11-17
Publikacja w dniu:
2017-11-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy we Włocławku
Wytworzył:
Magdalena Konopka
Opublikował:
Mariusz Graczyk
Dokument z dnia:
2017-11-17
Publikacja w dniu:
2017-11-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy we Włocławku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Mariusz Graczyk
Dokument z dnia:
2017-08-02
Publikacja w dniu:
2017-08-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy we Włocławku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Mariusz Graczyk
Dokument z dnia:
2017-08-02
Publikacja w dniu:
2017-08-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy we Włocławku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Mariusz Graczyk
Dokument z dnia:
2017-08-02
Publikacja w dniu:
2017-08-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy we Włocławku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Mariusz Graczyk
Dokument z dnia:
2017-08-02
Publikacja w dniu:
2017-08-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy we Włocławku
Wytworzył:
Magdalena Konopka
Opublikował:
Mariusz Graczyk
Dokument z dnia:
2017-08-02
Publikacja w dniu:
2017-08-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy we Włocławku
Wytworzył:
Magdalena Konopka
Opublikował:
Mariusz Graczyk
Dokument z dnia:
2017-07-19
Publikacja w dniu:
2017-07-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy we Włocławku
Wytworzył:
Magdalena Konopka
Opublikował:
Mariusz Graczyk
Dokument z dnia:
2017-07-19
Publikacja w dniu:
2017-07-19
Opis zmiany:
b/d